Wat doet Helms Automotive Taxaties?
Taxaties van (klassieke) motorvoertuigen, maar ook voor fiscale taxaties kunt u bij ons terecht, zoals bijvoorbeeld voor :
 • taxaties volgens artikel 7:960BW = vaste taxatie
 • erfenissen (het bepalen van de successie waarde)
 • bepaling van de economische waarde i.z. bijtelling.
 • verzamelingen voor de brand verzekering
 • beschrijving markt verkoop wagens
Helms Automotive Taxaties is een onafhankelijk taxatiebureau en taxeert voor alle verzekeraars, waarbij de hiernavolgende waarborgen garant staan:
 • vakbekwaamheid Motorvoertuigen Algemeen door de Stichting Hobéon/SKO gecertificeerd onder nummer : 030090
 • registratie bij de Stichting Verenigd Register Taxateurs VRT onder nummer: 07-245 M
 • 22 december 1992 door de Arrondissement Rechtbank te Haarlem Gerechtelijk Beëdigd Makelaar Klassieke Voertuigen.
 • in 1992 door de voorzitter van de Kamer van Koophandel & Fabrieken in Haarlem, beëdigd tot Taxateur klassieke voertuigen.
 • oprichter en ex-voorzitter van de sectie Motorvoertuigen van de Federatie Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders TMV.
 • oud voorzitter en erelid van de Pionier Automobielen Club  
Helms Automotive Taxaties, taxeert op basis van Art. 7:960BW. Dat geeft u de zekerheid over een correcte schadeloosstelling in geval van nood.