Waarom een taxatie?
Een taxatie kan om een van de volgende redenen nodig zijn.
  • als gevolg van een verplichting door de verzekeraar in geval van een WA + Casco verzekering of een WA + verzekering.
  • objectieve waardebepaling van een exclusief object.
  • fiscale redenen i.v.m. de bijtelling.
  • het voorkomen van discussies bij eventuele calamiteiten of verlies van het voertuig.
Helms Automotive Taxaties hanteert als gecertificeerd taxateur een grondige werkwijze en garandeert een vaste waarde, omdat al onze taxaties worden uitgevoerd conform artikel 9.60 in Wetboek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent met zoveel woorden dat de verzekeraar, in geval van schade of diefstal, niet tegen deze schadeloosstelling in het verweer kunnen komen, tenzij er sprake is van bedrog.