Certificaties
De onderstaande inschrijvingen, goedkeuringen en certificaten, maken dat elke, door ons uitgevoerde taxatie een erkende taxatie is en alle verzekeraars accepteren hierdoor onze rapporten, zo komt u nooit voor vervelende verassingen te staan!

Ingeschreven bij VRT - erkend register taxateur/makelaar onder nummer 07-245M, vervaldatum 24-04-2022.
Sinds 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen, om de essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken is in 2004 de Stichting VRT- Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden.

   

Hobéon / SKO gecertificeerd makelaar / taxateur motorvoertuigen algemeen. Certificaat nummer: 30090 - vervaldatum: 10-03-2019.
Hobéon / SKO certificeert de persoonlijke vakbekwaamheid, onafhankelijk en conform de actuele door de betreffende branche, vastgestelde eisen, daarmee is de vakbekwaamheid van uw taxateur op een gedegen manier geborgd. Sinds 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen, om de essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken is in 2004 de Stichting VRT- Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden.

FEHAC goedgekeurd taxatierapport, vervaldatum van de goedkeuring: 30-09-2023.
Taxatierapporten met het predicaat "FEHAC goedgekeurd taxatierapport" zijn opgesteld door een ter zake deskundige taxateur en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een "FEHAC goedgekeurd taxatierapport" in handen, kunnen verzekeraars, klassieke voertuig eigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat. (bron: website FEHAC)

Jeroen W. Helms werd op 22 december 1992, door de Arrondissement Rechtbank te Haarlem, gerechtelijk beëdigd tot Makelaar in Klassieke Voertuigen.

Clicky